Centro Leste

Intervención realizada no centro cultural de Pontevedra Leste, decorado con motivos relacionados coa produción alimentar que caracterizaba esa zona. Ubícase perto da afamada “Finca da Abundancia”, que durante un tempo surtiu de produtos agrícolas a Pontevedra.