Os servizos de impresión

vinilos

O tratamento dos vinilos é unha das nosas especialidades.

O desenvolvemento dos vinilos e a súa progresiva calidade, tanto nos soportes como nos acabados que logra a impresión fan deste elemento un instrumento moi útil e frecuente na comunicación actual.

O vinilo é un elemento plástico que se adhire a un soporte determinado, sexa un obxecto fixo (unha parede ou un rótulo, por exemplo) ou móbil. 

Básicamente existen dous modos de utilizar o vinilo nas utilidades máis cotiáns: o que se recorta para crear determinadas formas en cores planas (letras, logos…) e o que se imprime sobre unha base que adoita ser branca pero tamén pode ser translúcida ou transparente.

Tamén podemos combinar ámbalas fórmulas: imprimir primeiro o vinilo e recortar a forma que se precise.

As súas aplicacións son case infinitas: rotulación, interiorismo, sinalécticas, publicidade exterior, xanelas, displays, exposicións, escaparates…

  • VINILO IMPRESO
  • VINILO DE CORTE
  • VINILO IMPRESO E RECORTADO
  • VINILO SOLAR PARA XANELAS
  • TRATAMENTO E RESTAURACIÓN DE VINILOS DETERIORADOS
  • VINILO TRANSLÚCIDO
  • VINILO TRANSPARENTE IMPRESO
  • VINILO PARA A IMPRESIÓN SOBRE TÉXTIL

Obxectos

In - out